Behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter i samband med beställning och då endast de uppgifter som behövs för att kunna fullfölja betalning och leverans.